29 มีนาคม 2562 เวียดนามเลิกนำเข้าขยะพลาสติกปี 68

ที่มา: http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/831065

รัฐบาลเวียดนามประกาศเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าจะเลิกนำเข้าขยะพลาสติกตั้งแต่ปี 2568 เป็นต้นไป และจะจัดการกับตู้สินค้าขยะที่ยังตกค้างอยู่ที่ท่าเรืออีกจำนวนมาก พร้อมสั่งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำงานร่วมกันกับหน่วยงานรัฐต่างๆ เพื่อกำจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นซึ่งเป็นผลให้การจัดส่งสินตู้ค้าเหล่านั้นต้องล่าช้า ข้อมูลของกรมศุลกากรเวียดนาม ระบุว่าประเทศนำเข้าขยะซึ่งรวมถึงเหล็ก กระดาษ และพลาสติก รวม 9.2 ล้านตันเมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2560 และนับจนถึงปลายเดือนก.พ. ที่ผ่านมา มีตู้สินค้าที่บรรจุขยะพลาสติกเกือบ 21,600 ตู้ที่ยังไม่มีการติดต่อเพื่อนำตู้สินค้าดังกล่าวออกจากท่าเรือ โดยร้อยละ 44 ของตู้สินค้าเหล่านั้น ตกค้างอยู่ที่ท่าเรือมานานกว่า 3 เดือน นายกรัฐมนตรีเวียดนามมีคำสั่งให้ยกเลิกนำเข้าขยะชั่วคราวเมื่อเดือนก.ค. 2561 โดยระบุว่าเวียดนามต้องไม่กลายเป็นสถานที่ทิ้งขยะของประเทศอื่น เป็นผลให้ตู้สินค้าหลายพันตู้ติดค้างที่ท่าเรืออยู่นานหลายเดือน